JACKAL

הJACKEL הוא אוכל נבלות אופורטוניסט של שטח מעשה אדם.
ה-Jackal הם אופניים שאוכלים בלי מלח כל מקפצת עפר, פאמפטראק וכל אתגר עירוני. אנחנו מוכרים אותם כמסגרת בלבד, והם מתאימים לגלגלי 26 אינץ' הוותיקים.

תכונות עיקריות

גודל גלגל: "26


מהלך אחורי: Hardtail


דילוג לתוכן