HIGHTOWER

ה-Hightower מביאים רב-גונית ואיתנות למשחק, בעודם נושקים לנקודות המתוקות של רכיבת שטח אגרסיבית.
יש להם מהלך אחורי של 135 מ"מ, מהירות סיבוב גלגל 29 ו-67 מעלות זווית ראש.

תכונות עיקריות

זמין ב: סיבי פחמן C וסיבי פחמן CC


גודל גלגל: "29


מהלך קדמי: 135 מ"מ


דילוג לתוכן