נעים להכיר

מהלך:150 מ"מ
גודל גלגל:"27.5
משקל מ:
21 ק"ג / 46.29lbs
מהלך: 160 מ"מ
גודל גלגל: "29
משקל מ:
12.89 ק"ג / 28.42lbs

V10

מהלך:215 מ"מ
גודל גלגל:"27.5 / "29
משקל מ:0.00
מהלך:170 מ"מ
גודל גלגל:"27.5
משקל מ:13.28 ק"ג / lb29.28
מהלך: 150 מ"מ
גודל גלגל: "27.5 / "27.5+
משקל מ: 13.0 ק"ג / lb 28.68
מהלך:130 מ"מ
גודל גלגל:"27.5 / "27.5+
משקל מ:11.99 ק"ג /  lb26.44
מהלך: 150 מ"מ
גודל גלגל: "29
משקל מ: 12.92 ק"ג / 28.47lb
מהלך: 135 מ"מ
גודל גלגל: "29
משקל מ: 12.04 ק"ג / 26.53lb
מהלך:110 מ"מ
גודל גלגל:"29
משקל מ:11.72 ק"ג / 25.83lb
מהלך:100 מ"מ
גודל גלגל:"29
משקל מ:11.01 ק"ג / 22.56lb
מהלך:Hardtail
גודל גלגל:"29
משקל מ:8.86 ק"ג / 19.54lb
מהלך:Hardtail
גודל גלגל:700c
משקל מ:7.61 ק"ג / 16.79lb
מהלך:Hardtail
גודל גלגל:"26
משקל מ:2.2 ק"ג / 4.9lb
מהלך:Hardtail
גודל גלגל:"29 / "27.5 +
משקל מ:11.79 ק"ג / 26lb
דילוג לתוכן